Извештаи, мислења, анализи и препораки врз основа на уникатните и сеопфатни
методологии на набљудување на човековите права, политичките и изборните
процеси во Република Македонија, за време на долгорочниот мониторинг на
Локалните избори во 2017 година.

 

Download