Никој од иницијаторите за рушење на Владата јасно не кажува што мисли да прави „денот потоа“. Напротив, ако какофонијата околу создавањето на мнозинството за рушење на власта е донекаде и разбирлива, тогаш конфузијата во којашто тукушто – со претпоставка дека Владата е веќе падната – влегуваме, е тотална!